SŁUDZY PANA  – KAPŁANI PROSZĄ O MODLITWĘ

Posted on Posted in Aktualności

Już po raz drugi w naszej parafii, w Wielki Czwartek, 29.03.2018 r.,  po Liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej będziemy mieli okazję podjęcia 30–dniowej modlitwy w intencji jednego nieznanego nam kapłana. W tym celu należy odebrać przy wyjściu z kościoła wizytówkę – intencję, na której znajdziemy imię oraz rok święceń księdza. Tam też znajduje się modlitwa:

Najlepszy Ojcze, Ty wybierasz i powołujesz ludzi, aby służyli Twojemu ludowi jako pasterze. Odnów w kapłanach łaski udzielone im w sakramencie święceń. Niech Duch Święty ożywia ich posługiwanie i sprawi, by byli kapłanami na wzór Twego Syna Jezusa Chrystusa. Ojcze, ześlij swojego Ducha na kapłana, którego polecam w tej modlitwie i daj mu siłę i odwagę do bycia znakiem Twojej obecności w świecie. Amen

Tę modlitwę odmawiamy codziennie przez 30 dni, prosząc szczególnie, aby kapłani byli posłuszni Duchowi Świętemu.