Tajemnica relikwiarza wyjaśniona…

Posted on Posted in Aktualności
Relikwiarz św. Bronisławy z Krakowa

Mało kto wie, że w centralnym punkcie zakrystii obrzyckiego kościoła znajduje się krzyż z relikwiami św. Bronisławy z Krakowa. W 1964 roku Jego Ekscelencja biskup Lech Kaczmarek (najbliższy przyjaciel księdza proboszcza Edmunda Dolczewskiego) w czasie pobytu w Obrzycku podarował naszej parafii relikwie św. Bronisławy z Krakowa.

Święta Bronisława pochodziła z Kamienia Opolskiego, podobnie jak pierwsi polscy dominikanie Czesław i Jacek Ordrowąż. Urodziła się ok. 1200 r. jako córka Stanisława (Mścisława) oraz Anny z Jaksów (Gryfitów miechowickich). Dzieciństwo spędziła w głęboko religijnej i patriotycznej rodzinie, a kiedy miała szesnaście lat, wstąpiła do krakowskiego klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu. Niebawem dała się poznać jako pobożna i bardzo pokorna mniszka o łagodnym usposobieniu. Jej duchowość była naznaczona wielką czcią Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej, a także umiłowaniem modlitwy różańcowej.

Zmarła 29 sierpnia 1259 r., a centrum jej kultu stało się wzniesienie Sikornik – zwane również „wzgórzem Bronisławy” – gdzie, wedle tradycji, znajdowała się pustelnia, w której przeżyła ostatnie lata życia. W 1604 r. odnaleziono jej grób i dokonano przeniesienia relikwii. Orędownictwu Bronisławy przypisano w 1835 r. uchronienie Zwierzyńca przed epidemią cholery, która ogarnęła wówczas cały Kraków. Wkrótce potem w 1839 r., czyli sześćset lat po śmierci, kult Bronisławy został zaaprobowany przez Kościół.

Poświęcenie przywiezionego przez biskupa Kaczmarka relikwiarza w obrzyckiej świątyni odbyło się 6.IX.1964 r. Rodzicami chrzestnymi relikwiarza byli parafianie o imionach Bronisław.