Kazanie pasyjne V

Posted on Posted in Aktualności, Homilie

Dźwigając krzyż na Golgotę Jezus milczy. Tylko jeden raz przerywa milczenie. Do kobiet, które lamentowały, użalały się nad Nim, powiedział: nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i nad dziećmi waszymi. Jedyne słowa. Jezus wyraża swoja troskę o człowieka, wypowiada swój niepokój, gdy patrzy na zagrożenia i upadek wielu rodzin. Do matek Jezus mówi: płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi. Ten niepokój Chrystusa odnosi się do rodzin w każdym czasie. Odnoszą się również do naszych rodzin. Płaczcie nad sobą i nad dziećmi waszymi.

Kazanie pasyjne IV

Posted on Posted in Aktualności, Homilie

Patrzymy na krzyż, bo w Krzyżu miłości nauka, bo kto Krzyż  odgadnie, ten nie upadnie. A my nie chcemy upaść, chcemy oprzeć się na mocnym fundamencie, chcemy wżyciu stawiać pewne kroki. Patrząc na Krzyż przypominamy sobie słowa św. Pawła o Chrystusie: „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Te słowa streszczają Chrystusowy program: naucz się rezygnować wszelkich dóbr, z tego co można mieć a dla drugiego człowieka bądź jak sługa.

Kazanie pasyjne III

Posted on Posted in Aktualności, Homilie

Piłat zapytał: czy Ty jesteś królem? Jezus odpowiedział: tak Ja nim jestem, ale Królestwo moje nie jest z tego świata. W nauczaniu Chrystusa wyraźnie zaznacza się przeciwstawienie świata Królestwu Bożemu. Widzialny świat, to nie wszystko. To co dostrzegamy, co możemy mieć, co możemy teraz doznać, to nie wszystko. Dostrzegalny świat, to tylko fragment rzeczywistości. Cała rzeczywistość to Bóg i Jego dzieła, to wszelkie stworzenie, między innymi nasz materialny świat. Bóg nie tylko go stworzył, dał mu początek, ale cały czas nad nim czuwa i ma wobec świata jak i wszystkich stworzeń określony plan.

I kazanie pasyjne

Posted on Posted in Aktualności, Homilie

Dokąd zmierza świat? Co jest w życiu ważne? Jaki jest cel życia człowieka? Jak się nie zgubić? Czego się trzymać?  Co jest pewne, co może być fundamentem? Przychodzimy odnaleźć fundament życia. Św. Paweł w liście do Koryntian napisał: „Fundamentu nikt nie może położyć innego oprócz tego, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus”.

Peregrynacja figurki Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii

Posted on Posted in Aktualności, Homilie

Kazanie zapowiadające peregrynację figurki Matki Bożej Fatimskiej w parafii Obrzycko – Słopanowo. 13 maja 1917 w Portugalii niedaleko Fatimy Matka Boża ukazała się trojgu dzieciom Łucji Hiacyncie i Franciszkowi przekazując im swoje orędzie. Matka Boża ukazywała się dzieciom sześciokrotnie od maja do października zawsze 13-tego dnia miesiąca. Matka Boża przede wszystkim wzywała do odmawiania codziennie modlitwy różańcowej, do pokutowania  za grzechy, by wyprosić pokój dla świata i koniec wojny (objawienia miały miejsce w czasie pierwszej wojny światowej). Matka Boża przepowiedziała koniec 1-szej wojny światowej, wybuch rewolucji październikowej, drugą wojnę światową , upadek komunizmu i zamach na Ojca św. Spełnienie tych przepowiedni dowodzi prawdziwości fatimskich objawień. W tym roku przeżywamy 100-lecie tych objawień. Rada duszpasterska nasze parafii wysunęła pomysł, by figurka Matki Bożej Fatimskiej odwiedziła rodziny nasze parafii. Celem tej peregrynacji jest zapoznanie się z Orędziem Fatimskim i z zawartymi w nim proroctwami (do figurki będzie dołączona odpowiednia publikacja) a przede wszystkim ożywienie ducha modlitwy w rodzinach przez odmawianie różańca. Ponieważ nasza parafia liczy ponad 1 400 katolickich rodzin zakupimy jeszcze dwie figurki Matki Bożej Fatimskiej. Peregrynacja rozpocznie się od wiosek: Jaryszewa, Klempicza i Stobnicka. Radni z tych wiosek przygotują kalendarz odwiedzin Matki Bożej w danej wiosce. Peregrynacja rozpocznie się w uroczystość Zwiastowania NMP 25 marca. Na wieczornej Mszy św. poświęcimy figurki i wspomniane trzy wioski przejmą figurki peregrynacyjne. Ponadto zakupimy dla parafii duża figurę Matki Bożej Fatimskiej, którą będziemy nosili w procesjach. Poświęcenie figury procesyjnej odbędzie się 13 maja, gdy rozpoczynamy procesje fatimskie. Mamy nadzieję,że wszystkie rodziny katolickie zaproszą Matkę Bożą do swoich domów. Rodziny, które zgłoszą radnym takie pragnienie otrzymają dwa obrazki: z aktem poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi i z opisem nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca. Mamy nadzieję, że odwiedziny Matki Bożej, które będziemy przeżywać prywatnie w gronach rodzin zaowocują ożywieniem religijnym i wprowadzą Boży pokój do naszych […]

III Niedziela Wielkanocna 10.04.2016 r. kazanie rok C.

Posted on Posted in Homilie

III Niedziela Wielkanocna 10.04.2016 r. kazanie rok c. Zakazywali apostołom głoszenia Ewangelii. A oni niezmiennie powtarzali: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I mimo szykan, biczowania, prześladowania – wszyscy ponieśli śmierć męczeńską, pozostali wierni Chrystusowi. I tej wierności oczekuje dziś Chrystus od Kościoła. Dlatego w minioną niedzielę polscy biskupi przypomnieli, że Boże przykazanie „Nie zabijaj” chroni życie każdego człowieka od chwili poczęcia po naturalną śmierć i prawo Boże nie dopuszcza żadnego kompromisu. Na nic zdadzą się uliczne protesty, oczekiwania, manifesty feministek. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dlatego papież Franciszek wydał dokument po zakończeniu synodu biskupów poświęconego rodzinie, w którym potwierdził, że nie ma zgody na Komunię rozwiedzionych żyjących w nowych związkach i nie ma akceptacji dla żadnych związków jednopłciowych. Uczynił to wbrew oczekiwaniom i naciskom wielu środowisk. Bardziej bowiem trzeba słuchać Boga niż ludzi. Dlatego kościół głośno potępia tak zwane wolne związki, to znaczy życie wspólne bez ślubu. Bo według Prawa Bożego tylko sakramentalny związek małżeński, daje podstawę do wspólnego życia i gwarantuje rozwój rodziny.

Kazanie na 29 niedzielę Rok B 18.10.2015 r.

Posted on Posted in Homilie

Kazanie na 29 niedzielę Rok B 18.10.2015 r. Ważne słowa ewangelii tydzień przed wyborami.”kto by między wami chciał stać się wielki, niech będzie sługą waszym”. Ciekawe, czy ci, którzy ubiegają się o mandaty , o władzę, chcą nam służyć. Dzisiaj służba rozumiana jest jako coś poniżającego. Tymczasem postawa służby jest istotą Ewangelicznego wezwania. O Jezusie św. Paweł mówi: „uniżył samego siebie i przyjął postać sługi. Jezus mówi o sobie: przyszedłem wam służyć, a nie aby mi służono. Jeden z tytułów papieskich brzmi : Sługa sług Bożych.