Grupa modlitewna

Grupa modlitewna

– „Przyjaciele Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej”

 • Jej celem jest rozwijanie na wszelki sposób w sobie i innych wiary, pobożności, miłości i kultu Jezusa, rzeczywiście obecnego w tajemnicy wiary i najwyższej miłości w eucharystii oraz Jego Najświętszej Matki Niepokalanej Dziewicy
 • Nakłada to obowiązek:
  • Codziennego odwiedzania Jezusa obecnego w Tabernakulum lub przyjęcie Komunii duchowej, gdy nie ma możności udania się do kościoła
  • Komunii Św. (przynajmniej) co tydzień
  • Godziny adoracji (przynajmniej) co miesiąc w I czwartki miesiąca
  • Wspólnego zebrania raz na miesiąc
 • Obowiązkiem jest powołanie osoby duchownej (proboszcz lub Jego zastępca) do kierowania zespołem, rozwijania na zebraniach katechezy Eucharystii, pobudzać przykładem i Słowem do miłości względem Jezusa w Najświętszym sakramencie oraz Jego Matki Niepokalanej dziewicy Maryi. Jest to odnowienie Arcybractwa NS Tematem zebrań będzie zawsze i jedynie Eucharystia oraz mogą być poruszane propozycje co do środków rozwoju grupy
 • Należeć do grupy mogą wszyscy: dzieci, młodzież, mężczyźni, kobiety, bez względu na wiek.

Nasza moc w Jezusie i Maryi – Którzy byli, są i będą zawsze „Najmocniejsi w czasie i w wieczności”

W naszej wspólnocie parafialnej zrodził się mała wspólnota z osób, które żarliwie poszukiwały drogi, którą warto pójść. Stworzyliśmy Grupę Modlitewną od Najświętszego Sakramentu i Niepokalanie Poczętej. Celem naszej grupy i źródłem jej mocy jest MIŁOŚĆ, a modlitwa to zaledwie środek służący do osiągnięcia miłości. W duchu pokory naszą grupę łączy to, że tworzą ją osoby, które jednoczą się duchowo i jednomyślnie zwracając się do Boga w modlitwie uwielbienia, wynagrodzenia, zadośćuczynienia, przebaczenia i wstawienniczej. Z wielką ufnością przyjęliśmy słowa Jezusa „gdzie dwóch, albo trzech w imię moje (modli się, prosi), tam jestem pośród nich” i nie zawiedliśmy się a coraz bardziej prawdziwie w chwilach próby, jeśli przeżywamy w trakcie naszej egzystencji. Poza tym, podobnie, jak piorunochron przyciąga wyładowania atmosferyczne, tak grupa modlitewna przyciąga światło Ducha Św., który uczy nas modlitwy, adoracji, pomaga żyć żywą wiarą w każdej chwili i miłować Boga i bliźniego. Na przestrzeni dziejów, w czasach prześladowań, małe grupy oddana modlitwie były w swoich krajach niegasnącą lampą żywej wiary. Dostrzegamy wszyscy, że podobnie dzieje się w obecnej dobie, świat zachodni i nie tyko jest prześladowany przez materializm, satanizm i narzucanie ludności praw ciężko obrażających Stwórcę. Patrząc z tej perspektywy grupy modlitewne mają bardzo ważne zadanie do spełnienia, bo „nic z siebie uczynić nie możemy, ale z Bogiem – TAK”.

Jesteśmy ukryci przed ludzkim wzrokiem, ale na pewno nie przed Bogiem i to jest nasza radość, pociecha i chęć działania,. Tym co najbardziej istotne w grupie to zjednoczenie serc, a jedności jak wiemy, jest źródłem niezwykłej mocy, czego doświadczamy żyjąc żywą wiarą na co dzień. Naszym życzeniem jest by parafia i wszystkie rodziny były najpiękniejszymi wzorami grup modlitw. Z inicjatywy naszej grupy zostały podjęte Adoracje Najświętszego Sakramentu – godzina święta w każdy I czwartek miesiąca oraz nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca do Niepokalanego Serca Maryi, a także modlimy się na różańcu co poniedziałek w Wieczerniku, przy kapłanach, z kapłanami na dzisiejsze trudne czasy. Poza tym w Wieczerniku dzielimy się świadectwami, służymy sobie wzajemną pomocą. Uczymy się wzajemnej otwartości na siebie i miłości braterskiej. Uczymy się w szkole Jezusa i Maryi, by nasze sympatie i naturalne skłonności, którym tak często ulegamy w dzisiejszym czasie ustąpiły miejsca miłości nadprzyrodzonej radosnej ofiary, rozlanej przez Ducha Św. w sercach.

Na zakończenie dodam, że modlitwa i wspólnotowe dzielenie się dalekie są od prowadzenia nas do dumy i poczucie, że już doszliśmy do nieba, one uczą nas być pokornymi, i ubogimi duchem, uczą nas mówić o Bogu tym, których napotykamy, a wszystko po to, aby wzrastali jedno dzięki drugim w wierze w Boga żyjącego i działającego.