Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ PRZY PARAFII ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA W OBRZYCKU

Ks. Prob. Józef Mikołajczak – Asystent kościelny

Grażyna Król-Węglorz – Prezes

Edward Gendera – V-ce prezes

 

Członkowie:

Bogumiła Dobrowolska

Jan Dobrowolski

Danuta Jóźwiak

Krystyna Kubiak

Alicja Bartoszak-Kuska

Małgorzata Buda

Katarzyna Szczepaniak

 

Działalność POAK:

Spotkania formacyjne odbywają się 1x w miesiącu zawsze w I-piątek w miesiąca. Rozpoczynamy adoracją Najświętszego Sakramentu, którą prowadzimy, następnie uczestniczymy we Mszy Świętej, po której mamy spotkania formacyjne na sali parafialnej. Swoja formacje duchowa opieramy głównie o materiały z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI, Pisma Świętego, Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski i DIAK-u Uczestniczymy w rekolekcjach AK i święcie patronalnym AK w katedrze poznańskiej.

Nasze działania w parafii to: organizowanie wieczoru kolędowego, wieczornicy patriotycznej z okazji Święta Niepodległości, ogniska dla ministrantów połączonego z konkursem wiedzy religijnej. W trosce o rozwój duchowy młodzieży, co roku organizujemy pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Świętego Krzyża w Biezdrowie, wyjazd młodzieży nad Lednicę, a także przybliżyliśmy postać błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego jako wzór do naśladowania. Zorganizowaliśmy wyjazd młodzieży i dorosłych do teatru na „Wigilie Polskie”, gdzie odbywa się prawdziwa lekcja patriotyzmu.

W święto Bożego Ciała budujemy główny ołtarz na Rynku w Obrzycku, a w oktawie organizujemy dzień chorych.

Z pielgrzymek dalszych zorganizowaliśmy kilka wyjazdów do Częstochowy, pielgrzymkę śladami Ojca Świętego Jana Pawła II przez Kraków, Wadowice, Kalwarie Zebrzydowska i Częstochowę. W ubiegłym roku pielgrzymowaliśmy do Włoch ze szczególnym nawiedzeniem grobu ukochanego Ojca Świętego. W czerwcu tego roku modliliśmy się w sanktuariach maryjnych we Francji.

Z działalności charytatywnej: do czasu powstania parafialnego zespołu Caritas pełniliśmy jego zadania, poza tym zbieramy środki pieniężne na KUL, seminarium duchowne, Misje, Kościoły na wschodzie, Dzień Papieski. W miesiącach maju i październiku członkowie AK prowadzą nabożeństwa majowe i różańce przy figurach w Zielonejgórze i Dobrogostowie. Jesteśmy aktywni społecznie, w swoich szeregach mamy przewodniczącą Rady Miasta i V-ce przewodniczącą, mamy członków AK w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Obrzyckiej. Mimo, że grupa jest nieliczna, jesteśmy zawsze gotowi do współpracy z kapłanami i innymi grupami duszpasterskimi.

Króluj nam Chryste!