Rodzina Franciszkańska

Rodzina Franciszkańska

Spośród licznych rodzin duchowych radujących Kościół Chrystusowy, Duch Święty powołał także i Rodzinę św. Franciszka z Asyżu, aby dać ludziom nową drogę do uczestniczenia w życiu i jedności z Ojcem niebieskim. Tak i w tym naszym Kościele pod wezwaniem tych Patronów Świętych, Piotra i Pawła zostało przez Ducha Świętego powołanych 6 dusz niewieścich,, a więc ludzi świeckich (FIŚ). Pierwsze powołanie miało miejsce w 1987 roku a po latach kolejnych, następnych pięć dusz, także do Rodzin Świeckich. Reguła i życie Rodzin Świeckich Franciszkanów jest następująca: zachować Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując świętego Franciszka z Asyżu da którego Chrystus była natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.

W łonie wyżej wymienionej rodziny Kościoła, szczególne miejsce zajmuje Franciszkański Zakon Świeckich. Jest to naturalne zespolenie wszystkich wspólnot katolickich w nich bracia i siostry w dążeniu do miłości doskonałej w swoim świeckim stanie przez profesję zobowiązują się do życia według Ewangelii na sposób świętego Franciszka, z pomocą reguły zatwierdzonej przez Kościół. Franciszkanie świeccy mają się doszukiwać osoby Chrystusa, osoby Chrystusa żyjącego i działającego w braciach, Piśmie św., Kościele i w czynnościach liturgicznych. Wiara św. Franciszka, która podyktowała mu słowa, „Na tym świecie nie widzę niczego wzrokiem cielesnym z Najwyższego Syna Bożego, jak tylko Najświętsze Ciało i Najświętsza Krew. Duch święty jest naszym życiem, które nam w pełni je ofiarował.

Franciszkański Zakon Świeckich w klasztorze we Wronkach – 2006r

„Zostaniecie w świecie. Tam jesteście potrzebni. Żyjąc Ewangelią, zachowujcie Przykazania Boże i Kościelne. Wspierajcie ubogich, otaczajcie wszystkich Miłością. Przykładem swego życia pociągajcie wszystkich do Chrystusa”

Św. Franciszek z Asyżu

s. Marianna Fąferek F.Z.S.