Rodzina Żywego Różańca

RODZINA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Niemalże w każdej parafii istnieje Rodzina Żywego Różańca. Także w naszej parafii odżył ta grupa duszpasterska. Warto przyjrzeć jej się bliżej…

Z powstaniem Wspólnoty Żywego Różańca wiąże się kilka wydarzeń. Pierwszym z nich było ustanowienie przez papieża Piusa V w 1571 r. Święta Matki Bożej od różańca, z poleceniem obchodzenia go na pamiątkę zwycięstwa pod Lepanto oraz ku czci Błogosławionej Dziewicy, każdego roku w dniu 7 października. W roku 1825 we Francji w Lyonie, Paulina Jaricot założyła Stowarzyszenie Żywego Różańca, które wkrótce stało się popularne w całej Francji. Wkrótce Papież Leon XII w 1827 r. pobłogosławił to dzieło, a papież Grzegorz XVI wydał dokument zatwierdzający Stowarzyszenie Żywego Różańca. W roku 1883 Papież Leon XIII ustanowił natomiast w całym kościele nabożeństwo różańcowe.

Rodzina Żywego Różańca jest wspólnotą, której głównym zadaniem jest codzienna modlitwa w wyznaczonej na każdy miesiąc intencji. W każdym objawieniu Matka Boża prosiła zawsze: „Odmawiajcie codziennie różaniec”, a w Fatimie oznajmiła, że jest „Królową Różańca Świętego”.

Rodzina Różańcowa składa się z poszczególnych Róż, którą tworzy dwadzieścia osób – każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca. W ciągu dnia jednak odmówiony zostaje przez wszystkich członków danej róży cały różaniec.

W naszej parafii istnieje już obecnie 5 róż: 2 w Obrzycku, 2 w Słopanowie i 1 w Piotrowie.

Obowiązkiem każdego członka żywego Różańca jest:

 1. codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca
 2. udział w miarę możliwości w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
 3. częste przystępowanie do sakramentów świętych
 4. odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór świętych
 5. 5. udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy ( w wielu parafiach jest piękny zwyczaj zamawiania Mszy Świętej za zmarłego przez pozostałych członków danej róży)
 6. rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską (każdy w miarę swoich możliwości: pomoc w życiu parafii, ofiarowanie cierpienia…)
 7. Działalnością apostolską jest także zachęcanie przez członków Żywego Różańca innych osób, by przystąpiły do wspólnoty i podjęły wynikające z tego uczestnictwa zobowiązania.

Z przynależnością do Żywego Różańca związany jest przywilej zyskiwania odpustu zupełnego ( na mocy specjalnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967r.) aż osiem dni w ciągu roku. Mianowicie:

 1. w dniu przyjęcia danego członka do Żywego Różańca (czyli w rocznice)
 2. w następujące święta:
  • Narodzenia Pańskiego
  • Zmartwychwstania Pańskiego
  • Zwiastowania NMP ( 25 marca)
  • Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)
  • Królowej Różańca Świętego (7 października)
  • Niepokalanego Poczęcia NMP ( 8 grudnia)
  • Ofiarowania Pańskiego (2 lutego)

Odpust ten można zyskać pod zwykłymi warunkami, czyli przystąpić w danym dniu do komunii świętej i pomodlić się w intencjach Papieża.

Żywy Różaniec ma swoja strukturę hierarchiczną. Na czele każdej róży stoi zelator. Wszyscy zelatorzy Żywego Różańca tworzą Radę Żywego Różańca, która spośród siebie wybiera przełożonego, zastępcę i skarbnika. Nad cała parafialna wspólnotą Żywego Różańca czuwa Opiekun , którym zwykle jest ksiądz proboszcz lub ksiądz wikariusz.

W każdej parafii powinny odbywać się regularne miesięczne spotkania dla całej wspólnoty, podczas których nie tylko podaje się intencje i wymienia się tajemnice, ale również – odbywa się formacja duszpasterska, prowadząca do apostolstwa i do modlitwy.

W naszej parafii mają one miejsca w pierwszy poniedziałek miesiąca. O godz. 18.30 odprawiana jest Msza święta połączona z homilią czy konferencją ascetyczną, a po liturgii odbywa się spotkanie w kościele wszystkich przybyłych. Wszystkich chcących zapisać się do Żywego Różańca w naszej parafii proszeni są o kontakt z ks. wikariuszem.