Różaniec rodziców

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, skończyło dobrą szkołę, czasem dobre studia, miało dobry zawód, wspaniałą rodzinę, czy też wypełniało inne powołanie. Każdy rodzic pragnie…, ale czy sam jest w stanie zapewnić to swoim „skarbom”? Szukamy znajomości u osób, które mogą jak najwięcej „załatwić”! A jest Ktoś, kto może wszystko! Na dodatek pomaga za darmo! On może wszystko, bo jest Wszechmogący! Ta osoba to Bóg. Sami nie poradzimy sobie z trudnymi faktami, z wszechobecnymi zagrożeniami jakie czyhają na nasze dzieci takimi jak: alkohol, papierosy, kradzieże, zawiść, rozboje, narkotyki, powszechnie dostępna magia i okultyzm, sekty, destrukcja z Internetu, pornografia, skutki aborcji i wiele innych. To smutna rzeczywistość, która istnieje, czy nam się to podoba czy nie. Także żadne pieniądze nie zapewnią dziecku bezpieczeństwa. To potwierdza praktyka. Dodatkowo bardzo często to właśnie my sami – rodzice – z różnych przyczyn stajemy się dla dziecka problemem. Z powodu naszych błędów, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów nasze własne dzieci mogą doświadczać zła. Co zatem trzeba zrobić, aby tę Bożą pomoc uzyskać?

W 2001 roku grupa rodziców podjęła modlitwę w intencji swoich dzieci, opartą na formule Żywego Różańca, gdzie powstają grupy (róże – wg tradycyjnego nazewnictwa) składające się z 20 osób, z których każda odmawia w intencji dzieci codziennie jedną dziesiątkę różańca, rozważając przy tym jedną z tajemnic różańcowych. Grupa stanowi pewnego rodzaju małą duchową wspólnotę modlitwy, w której intencje są wspólne. W ten sposób codziennie za każde z dzieci objętych tą modlitwa odmówiony jest cały różaniec. Modlimy się za dzieci biologiczne, chrzestne, adopcyjne, przysposobione (synowe, zięciów), dzieci z duchowej adopcji – jednym słowem – wszystkie, dla których jesteśmy rodzicami.

Istnieją, dwa powody z jakich rodzice decydują się na przystąpienie do modlitwy w róży różańca Rodziców w intencji swoich dzieci.

1. Dlatego że w życiu ich dzieci dzieje się coś złego – a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się do Boga o pomoc. Mają świadomość, że jakieś zło dotyka ich dzieci i nie potrafią sobie z tym poradzić, więc w końcu szukają pomocy u Boga.

2. Dlatego że dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła zaczynają zdawać sobie sprawę jak trudno się przeciwstawić temu, a chcieliby dać swoim coś więcej niż tylko materialne wartości, chcieliby swoje dzieci jakoś przed tym złem ochronić. Najczęściej obie te sytuacje występują w różnych proporcjach razem.

Intencje ogólne modlitwy różańcowej rodziców za dzieci:

• Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów naszych – jako rodziców – i aby nasze grzechy przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby nasze dzieci nie były narażone na skutki naszych grzechów i zaniedbań.

• Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.

• Prosimy o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki spotykają nasze dzieci – u rodziców i w środowisku.

• Prosimy o rozszerzenie tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci – aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swoich rodziców modlitwę i błogosławieństwo!

• W intencji Ojca Świętego, w Jego intencjach o raz w intencji Kościoła Świętego Pierwsza róża różańca rodziców powstała w naszej parafii 31.03.2014 r.

Od tego czasu zakwitły cztery róże:

1. pod patronatem św. Jana Apostoła

2. pod patronatem św. Weroniki

3. pod patronatem św. Łukasza Ewangelisty

4. pod patronatem św. Urszuli Ledóchowskiej

Osoby chętne do włączenia się we wspólnotę różańca rodziców proszę o kontakt.

Katarzyna Hetman.