Święty Mikołaj

Święty Mikołaj

św. Piotr

Święty Mikołaj – biskup Miry w dzisiejszej Turcji urodził się około 270 roku w Patarze na terenie Azji Mniejszej jako jedyne dziecko zamożnych rodziców, Epifanesa i Joanny. Był wychowywany przez brata swej matki, biskupa Miry. Kiedy około 300 r. wuj umarł, duchowieństwo Miry zastanawiało się, kogo obwołać następcą. Za radą najmądrzejszego spośród nich postanowili, że biskupem będzie ten, kto pierwszy z rana wejdzie do kościoła. Człowiekiem tym był Mikołaj, który przybył do kościoła, kiedy jeszcze było ciemno na dworze. Długo opierał się przed osadzeniem na stolicy biskupiej, ale wreszcie, widząc zdecydowanie duchownych i ludu, zgodził się. W swojej pracy odznaczał się nie tylko gorliwością pasterską, ale także wielką troską wobec potrzebujących, których często wspierał z własnej kiesy. Dowodem tego są liczne legendy. Najbardziej znana to historia obywatela Patary, który utracił swój majątek i ponieważ nie mógł zapewnić posagu swym trzem córkom, groziło im zejście na złą drogę. Słysząc o tym, Mikołaj wziął mieszek ze złotem i wrzucił go przez okno do domu tego człowieka. Najstarsza córka wyszła dzięki temu za mąż. Podobnie uczynił też wobec dwóch pozostałych dziewcząt.

Niedługo potem rozpoczęły się w Mirze i okolicach krwawe prześladowania chrześcijan nakazane przez cesarza Galeriusza Waleriusza Maksymina. Około 310 r. także i biskup Mikołaj trafił do więzienia, gdzie był torturowany, jednak w 313 r. na podstawie edyktu mediolańskiego, który przyznawał chrześcijaństwu równouprawnienie, Mikołaj i inni uwięzieni chrześcijanie odzyskali wolność. Wkrótce potem, jeszcze ze znakami męki na ciele, wystąpił na pierwszym soborze powszechnym w Nicei w 325 r. Do dziś istnieją dokumenty tego zgromadzenia, na których widnieje podpis św. Mikołaja. Umarł 6 grudnia około roku 345/351 w Mirze (dziś Demre w Turcji).

Św. Mikołaj w ikonografii przedstawiany jest jako biskup z krótką lub długą brodą, często łysy; z trzema złotymi kulami na księdze, z trzema woreczkami z pieniędzmi, z trzema sztabkami złota, z trzema bochenkami chleba, z trzema jabłkami, z beczką, w której siedzi trzech młodzieńców, ze statkiem, z kotwicą. Poza tym jest bardzo wiele przedstawień różnych scen z życia św. Mikołaja.

Św. Mikołaj jest patronem Rosji, Grecji, Lotaryngii; ministrantów, uczniów, studentów, dzieci, chłopców, dziewic, starych panien, nowożeńców, pielgrzymów, podróżnych, sprinterów, właścicieli lombardów, adwokatów, notariuszy, sędziów, aptekarzy, oberżystów, żeglarzy, rybaków, marynarzy, flisaków, dokerów, pracowników portowych, kupców, młynarzy, piekarzy, sprzedawców zboża, sprzedawców nasion, sprzedawców wina, sprzedawców pachnideł, wytwórców pachnideł, rzeźników, piwowarów, gorzelników, tkaczy, sprzedawców sukna, sprzedawców koronek, kamieniarzy, ludzi pracujących w kamieniołomach, bednarzy, czyścicieli butów, guzikarzy, wytwórców świec, straży ogniowych, rolników, chłopów, parobków, ubogich, jeńców, więźniów; wzywany jest w modlitwie o szczęśliwe małżeństwo, o pomoc w sprawach finansowych, w zagrożeniu przez wodę, w niebezpieczeństwie na morzu, o ochronę przeciw rozbojowi, o uchronienie od kradzieży, o odzyskanie skradzionych rzeczy.